Syng for Tigerflokken

Syng for Tigerflokken

Syng for Tigerflokken

Alle sammen opp å stå 

Synge stolt for draktens farger

Tigrane di komme nå

(melodi)