Egersund by

Egersund by

Egersund by (Egersund by)

Så stolt å kry (Så stolt å kry)

Me banke alle lag som komme t okka by (T okka by)

Å okka drakt (Å okka drakt)

E gul å svart (E gul å svart)

Så syng for dei i gult å svart