Allez, Allez, Allez

Allez Allez Allez (Kjell Åvendal)

Me e på vei me tigran

Me stoppe aldri nå

Frå Fredrikstad te Oslo

Me lar okk' ikkje slå

Me vant 6-1 mod Bryne

Å me slo Viking au

Nå svinge me på skjerfan

Å synge alt me kan


Allez, allez, allez...