Alle elske EIK

Alle elske EIK

EIK (EIK)

Knuse alle lag (Knuse alle lag)

Komman alle gutta (Komman alle gutta)

Me tar 3 poeng (Me tar 3 poeng)

Å elske EIK